MartAcademy jest projektem edukacyjnym realizowanym przez MartAtelier we współpracy z Towarzystwem Muzyczno-Artystycznym Sfogato w Krakowie. W ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyczno-Artystycznego Sfogato w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Akademia "MartAcademy International".

Szczegółowe informacje wkrótce.

© 2022 MartAcademy. All Rights Reserved. Designed By MartAtelier